Ennika Leni Naapai lyrics

Ennika Leni Naapai lyrics ఎన్నిక లేని నాపై telugu christian song lyrics. This song is sung by Bro. Nissy John, written by Shoba Rani, Music composed by : Franklin Sukumar.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: శోభా రాణి

ఎన్నిక లేని నాపై ఎంత కృప చూపినావు
ఎల్లలు లేని ప్రేమ ఎద నిండా నింపినావు (2)
నీకే నీకే నీకే పాదాభివందనము
నీకే నీకే నీకే స్తోత్రాభివందనము       ||ఎన్నిక||

బాధల నుండి బంధకము నుండి నను విమోచించినావు
ఎన్నడు తరగని ఆనందం నాకు దయచేసినావు (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము నే తీర్చను
ఏ రీతి నిను నేను సేవించను (2)        ||నీకే||

పాపము నుండి మరణము నుండి నన్ను తప్పించినావు
ఎవ్వరు చూపని మమకారం నాకు రుచి చూపినావు (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము నే తీర్చను
ఏ రీతి నిను నేను సేవించను (2)        ||నీకే||

Lyricist: Shobha Rani

Ennika Leni Naapai Entha Krupa Choopinaavu
Ellalu Leni Prema Eda Nindaa Nimpinaavu (2)
Neeke Neeke Neeke Paadaabhivandanamu
Neeke Neeke Neeke Sthothraabhivandanamu       ||Ennika||

Baadhala Nundi Bandhakamu Nundi Nanu Vimochinchinaavu
Ennadu Tharagani Aanandam Naaku Dayachesinaavu (2)
Emichchi Nee Runamu Ne Theerchanu
Ae Reethi Ninu Nenu Sevinchanu (2)      ||Neeke||

Paapamu Nundi Maranamu Nundi Nannu Thappinchinaavu
Evvaru Choopani Mamakaaram Naaku Ruchi Choopinaavu (2)
Emichchi Nee Runamu Ne Theerchanu
Ae Reethi Ninu Nenu Sevinchanu (2)      ||Neeke||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Ennika Leni Naapai lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul