Ghanamaina Veduka lyrics

Ghanamaina Veduka lyrics ఘనమగు వేడుక telugu christian song lyrics. This song is sung by Shanker mahadevan, music composed by Br. Pranam kamlakhar garu who as done a tremendous compositions.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

కరుణించి కాపాడే యేసయ్యా..
యేసయ్యా… యేసయ్యా..

కూడుకొని మనమీవేళ
ఘనమగు వేడుకకు తెర తీయాలా (2)
గడచిన దినముల కలిగిన సుఖముకై
ప్రభు యేసు ఆశీర్వాదాలకై       ||కూడుకొని||

వేసవి వడగాలుల బాధ తీరిపోయే
యేసుని శుభ వాక్కుల హాయి ప్రాప్తమాయే
విదితమైన ప్రభుని ప్రేమ విడిచిపొదాయే
విమలమాయే హృదయ సీమ దిగులు లేదాయే
గానమై గళమున పాడగా
ధ్యానమై మనసుని తాకగా
ప్రభవించె యేసు దివ్య నాద రూపాన       ||కూడుకొని||

పాతవి కడ తేరగ మనసు మారిపోయే
నూతన క్రియ చేయగ దారి సిధ్ధమాయే
ప్రబలమైన సిలువ నీడ సమసిపోదాయే
సమసిపోయే శ్రమల జాడ జయము నాదాయే
స్తోత్రమే నిలువుగ లేవగా
ధూపమై వరదుని చేరగా
తిరిగొచ్ఛే తండ్రి శ్రేష్ఠ రూపాన       ||కూడుకొని||

Karuninchi Kaapaade Yesayyaa..
Yesayyaa… Yesayyaa..

Koodukoni Manameevela
Ghanamagu Vedukaku Thera Theeyaalaa (2)
Gadachina Dinamula Kaligina Sukhamukai
Prabhu Yesu Aasheervaadalakai      ||Koodukoni||

Vesavi Vadagaalula Baadha Theeripoye
Yesuni Shubha Vaakkula Haayi Praapthamaaye
Vidhithamaina Prabhuni Prema Vidichipodaaye
Vimalamaaye Hrudaya Seema Digulu Ledaaye
Gaanamai Galamuna Paadagaa
Dhyaanamai Mansuni Thaakagaa
Prabhavinche Yesu Divya Naada Roopaana      ||Koodukoni||

Paathavi Kada Theraga Manasu Maaripoye
Noothana Kriya Cheyaga Daari Sidhdhamaaye
Prabalamaina Siluva Needa Samasipodaaye
Samasipoye Shramala Jaada Jayamu Naadaaye
Sthothrame Niluvuga Levagaa
Dhoopamai Varaduni Cheragaa
Thirigochche Thandri Shreshta Roopaana      ||Koodukoni||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Ghanamaina Veduka lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul