Kanti Paapanu lyrics

Kanti Paapanu lyrics కంటి పాపను కాయు రెప్పలా telugu christian song lyrics. This song is sung by Bro. Nissy John, music composed by JK Christopher.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

కంటి పాపను కాయు రెప్పలా
నను కాచెడి యేసయ్యా
చంటి పాపను సాకు అమ్మలా
దాచెడి మా అయ్యా
నీవేగా నీడగా తోడుగా
నీతోనే నేనునూ జీవింతు
నీకన్నా మిన్నగా ఎవరయ్యా
నాకు నీవే చాలయ్యా      ||కంటి||

మార్పులేని మత్సరపడని ప్రేమ చూపించినావు
దీర్ఘ కాలం సహనము చూపే ప్రేమ నేర్పించినావు
ఇది ఎవరూ చూపించని ప్రేమ
ఇది లాభం ఆశించని ప్రేమ
ఇది ఎవరూ ఎడబాపని ప్రేమ
ఇది మరణం వరకు కరుణను చూపిన ప్రేమ         ||కంటి||

ఢంబము లేని హద్దులెరుగని ప్రేమ కురిపించినావు
నిర్మలమైన నిస్స్వార్ధ్య ప్రేమను మాపై కురిపించినావు
ఇది ఎవరూ చూపించని ప్రేమ
ఇది లాభం ఆశించని ప్రేమ
ఇది ఎవరూ ఎడబాపని ప్రేమ
ఇది మరణం వరకు కరుణను చూపిన ప్రేమ        ||కంటి||

Kanti Paapanu Kaayu Reppalaa
Nanu Kaachedi Yesayyaa
Chanti Paapanu Saaku Ammalaa
Daachedi Maa Ayya
Neevegaa Needagaa Thodugaa
Neethone Nenunu Jeevinthu
Neekannaa Minnaagaa Evarayyaa
Naaku Neeve Chaalayyaa         ||Kanti||

Maarpuleni Mathsarapadani Prema Choopinchinaavu
Deergha Kaalam Sahanmu Choope Prema Nerpinchinaavu
Idi Evaru Choopinchani Prema
Idi Laabham Aashinchani Prema
Idi Evaru Edabaapani Prema
Idi Maranam Varaku Karunanu Choopina Prema        ||Kanti||

Dambamu Leni Haddulerugani Prema Kuripinchinaavu
Nirmalamaina Nisswaardhya Premanu Maapai Kuripinchinaavu
Idi Evaru Choopinchani Prema
Idi Laabham Aashinchani Prema
Idi Evaru Edabaapani Prema
Idi Maranam Varaku Karunanu Choopina Prema        ||Kanti||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Kanti Paapanu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul