Mahimaku Pathruda lyrics

Mahimaku Pathruda lyrics, మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా telugu lyrics, english lyrics. This song is released by Jesus Christ of nazareth ministries, Hyderabad. Pastor. man of God. Shyam Kishore is leading this massive grace ministries. The same song is remade as cover by most of the major pastors and worship leaders in india.

Click on the Tabs to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా
మా చేతులెత్తి మేము నిన్నారాధింతుము (2)
మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా
నీవంటి వారు ఎవరు – నీవంటి వారు లేరు (2)


స్తుతులకు పాత్రుడా స్తుతి చెల్లించెదం
నీ నామమెంతో గొప్పది మేమారాధింతుము (2)        ||మహోన్నతుడా||

అద్వితీయ దేవుడా ఆది సంభూతుడా
మా కరములను జోడించి మేము మహిమ పరచెదం (2)        ||మహోన్నతుడా||

Mahimaku Paathrudaa Ghanathaku Arhudaa
Maa Chethuletthi Memu Ninnaaraadhinthumu (2)
Mahonnathudaa Adbhuthaalu Cheyuvaadaa
Neevanti Vaaru Evaru – Neevanti Vaaru Leru (2)

Sthuthulaku Paathrudaa Sthuthi Chellinchedam
Nee Naamamentho Goppadi Memaaraadhinthumu (2)      ||Mahonnathudaa||

Advitheeya Devudaa Aadi Sambhoothudaa
Maa Karamulanu Jodinchi Memu Mahima Parachedam (2)      ||Mahonnathudaa||

This song is basically a translation from the English gospel song “You deserve the Glory” by #Terry McAlmon.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song mainly talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is mainly talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Mahimaku Pathruda lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012