Maruvadhu Maruvadhu lyrics

Maruvadhu Maruvadhu lyrics మరువద్దు మరువద్దు telugu christian songs lyrics. Music, Recorded, Mixed, Mastered & Produced: Raj Prakash Paul Sung: Raj Prakash Paul, Jessy Paul, Zedek Joshua Paul, Evan Moses Paul, it is such a blessing to watch the entire family singing for the Lord.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

మరువద్దు మరువద్దు
తండ్రి ప్రేమ మరువద్దు
జీవితాన్ని వ్యర్ధించకుమా
విడువద్దు విడువద్దు
ప్రేమ బంధం విడువద్దు
నీదు స్థానం మరువద్దుమా
తిరిగి రావా తిరిగి రావా
తిరిగి రావా ఇంటికి (చెంతకు) రావా      ||మరువద్దు||

నీకై నీతో జీవాన్ని పంచిన
నీలా నీతో స్నేహించిన (2)
కాచెను కనురెప్పలా
కాపాడెన్ దైవముగా (2)
ఆ ప్రేమే నిన్ను పిలిచే      ||మరువద్దు||

లోకం స్నేహం సుఖ భోగ పాపాలు

అంతా మలినం మిగిలిందిగా (2)
ఆలస్యం చేయకుమా
వేగమే పరుగెత్తుమా (2)
నీ తండ్రి వేచియుండే      ||మరువద్దు||

Maruvaddu Maruvaddu
Thandri Prema Maruvaddu
Jeevithaanni Vyardhinchakumaa
Viduvaddu Viduvaddu
Prema Bandham Viduvaddu
Needu Sthaanam Maruvaddumaa
Thirigi Raavaa Thirigi Raavaa
Thirigi Raavaa Intiki (Chenthaku) Raavaa        ||Maruvaddu||

Neekai Neetho Jeevaanni Panchina
Neelaa Neetho Snehinchina (2)
Kaachenu Kanureppalaa
Kaapaaden Daivamugaa (2)
Aa Preme Ninnu Piliche        ||Maruvaddu||

Lokam Sneham Sukha Bhoga Paapaalu

Anthaa Malinam Migilindigaa (2)
Aalasyam Cheyakumaa
Vegamae Parugetthumaa (2)
Nee Thandri Vechiyunde        ||Maruvaddu||

Rev. Dr. Raj Prakash Paul is a glorious worship leader, songwriter, evangelist, Pastor, Multi-Talented, Musician, Recording Engineer, Music Producer and Cinematographer. He as lot of gospel albums like Ankitam(2007), Veekshana(2008), Prakshalana(2009), Nitya Nibhandhana(2012), Prardhana (2016).

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics

Maruvadhu Maruvadhu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww