Mattinaina Nannu lyrics

Mattinaina Nannu lyrics మట్టినైన నన్ను మనిషిగా మార్చి telugu christian song lyrics. This song is sung by Bro .Nissy John, written by Bro. P. Kishore Kumar, Music by Arif Dani, from Holy church ministries.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

మట్టినైన నన్ను మనిషిగా మార్చి
జీవ వాయువునూది జీవితాన్ని ఇచ్చావు (2)
ఎంత పాడినా – ఎంత పొగిడినా
ఎంత ఘనపరచినా – ఎంత కీర్తించినా
నీ ఋణమును నేను తీర్చలేనయ్యా
నా యేసురాజా నా దైవమా (2)

నలిగినా వారికి ఆపత్కాలమున – దుర్గము నీవే
నీ శరణుజొచ్చిన జనులందరికి – రక్షణ నీవే (2)
నీ ధర్మశాస్త్రము యధార్థమైనది (2)
అది మా ప్రాణముల తెప్పరిల్లజేయును (2)    ||ఎంత పాడినా||

అలసిన వారికి ఆశ్రయపురము – కేడెము నీవే
కృంగిన వారిని కృపతో బలపరిచే – జీవము నీవే (2)
నీ సిలువ మరణము ఘోరాతి ఘోరం (2)
విశ్వ మానవాళికి పాపవిమోచన (2)    ||ఎంత పాడినా||

Mattinaina Nannu Manishigaa Maarchi
Jeeva Vaayuvunoodi Jeevithaanni Ichchaavu (2)
Entha Paadinaa – Entha Pogadinaa
Entha Ghanaparachinaa – Entha Keerthinchinaa
Nee Runamunu Nenu Theerchalenayyaa

Naa Yesuraajaa Naa Daivamaa (2)
Naligina Vaariki Aapathkaalamuna – Durgamu Neeve
Nee Sharanujochchina Janulandariki – Rakshana Neeve (2)
Nee Dharmashaasthramu Yadhaarthamainadi (2)
Adi Maa Praanamula Thepparillajeyunu (2)        ||Entha Paadinaa||

Alasina Vaariki Aashrayapuramu – Kedemu Neeve
Krungina Vaarini Krupatho Balaparache – Jeevamu Neeve (2)
Nee Siluva Maranamu Ghoraathi Ghoramu (2)
Vishwa Maanavaaliki Paapavimochana (2)        ||Entha Paadinaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Mattinaina Nannu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul