Mulla Kireetamu lyrics

Mulla Kireetamu lyrics, ముళ్ళ కిరీటము రక్త ధారలు telugu song lyrics. This video is released at a time when whole world is absorbed in fear of the Corona pandemic. But as Christians we must turn away from fear of death and turn to the Cross to focus on the finished work of Christ. Because at the Cross we overcome every fear!

English Lyrics
Telugu Lyrics
Audio/Video

Mulla Kireetamu Raktha Dhaaralu
Pondina Gaayamulu Jaali Choopulu
Challani Chethulu Parishuddha Paadamulu
Digina Mekulu Vedhana Kekalu
Entha Goppadi Yesu Nee Hrudayamu
Maa Kosame Inni Baadhalaa
Intha Prema Elano

Sannuthinthumu Sathyavanthudaa
Nindu Bhakthitho Uppongu Kruthagnathatho
Yesu Nee Thyaagamu Maruvalenidi
Maa Jeevithaalaku Viluva Nichchinadi

Mulla Kireetamu Raktha Dhaaralu
Pondina Gaayamulu Jaali Choopulu
Challani Chethulu Parishuddha Paadamulu
Digina Mekulu Vedhana Kekalu

Loka Paapamu Siluva Bhaaramu
Janula Pakshamu Ghora Maranamu
Thandri Kaaryamu Punaruddhaanamu
Uchitha Daanamu Nithya Jeevamu
Yesu Nee Krupa Maaku Chaalunu
Nee Neethiye Maaku Sampada
Ninnu Keerthinchuta Deevena

Maa Vimochakaa Maa Rakshanaadhaaramaa
Andukovayaa Maa Sthuthi Arpanamulu
Vandanam Prabhu Vandanam Neeku
Nee Praanadaanamukai Sadaa Vandanam

Loka Paapamu Siluva Bhaaramu
Janula Pakshamu Ghora Maranamu
Thandri Kaaryamu Punaruddhaanamu
Uchitha Daanamu Nithya Jeevamu

ముళ్ళ కిరీటము రక్త ధారలు
పొందిన గాయములు జాలి చూపులు
చల్లని చేతులు పరిశుద్ధ పాదములు
దిగిన మేకులు వేదన కేకలు
ఎంత గొప్పది యేసు నీ హృదయము
మా కోసమే ఇన్ని బాధలా
ఇంత ప్రేమ ఏలనో

సన్నుతింతుము సత్యవంతుడా
నిండు భక్తితో ఉప్పొంగు కృతజ్ఞతతో
యేసు నీ త్యాగము మరువలేనిది
మా జీవితాలకు విలువ నిచ్చినది

ముళ్ళ కిరీటము రక్త ధారలు
పొందిన గాయములు జాలి చూపులు
చల్లని చేతులు పరిశుద్ధ పాదములు
దిగిన మేకులు వేదన కేకలు

లోక పాపము సిలువ భారము
జనుల పక్షము ఘోర మరణము
తండ్రి కార్యము పునరుద్దానము
ఉచిత దానము నిత్య జీవము
యేసు నీ కృప మాకు చాలును
నీ నీతియే మాకు సంపద
నిన్ను కీర్తించుట దీవెన

మా విమోచకా మా రక్షణాధారమా
అందుకోవయా మా స్తుతి అర్పణములు
వందనం ప్రభు వందనం నీకు
నీ ప్రాణదానముకై సదా వందనం

లోక పాపము సిలువ భారము
జనుల పక్షము ఘోర మరణము
తండ్రి కార్యము పునరుద్దానము
ఉచిత దానము నిత్య జీవము

This is the Gospel, that Christ died for our sins, and in our place. Because of His death on the Cross we escape the wrath of God, and are totally forgiven of our sins. Jesus paid the wages of our sins on our behalf!! Christ was resurrected on the third day, and all those who believe in Him will also be resurrected and shall live forever with God!

What do I get by believing in Jesus? Total forgiveness of sins and Eternal LIfe!! Mulla Kireetamu is about God’s love, the suffering and death of Christ on the Cross, His resurrection and His ultimate gift of Everlasting Life to mankind – all in simple words!

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Mulla Kireetamu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul