Pashuvula Pakalo lyrics

Pashuvula Pakalo lyrics, పశువుల పాకలో telugu song lyrics by Prabhu Pammi, A glorious and melodious telugu christmas song by Bro. Prabhu Pammi, Pasuvula pakalo is sung and greatly composed by Prabhu pammi with varieties of folk and western mix music at his own studio : Alapana Studios, Hyderabad. This beautiful song was written by Rev. Dr. Pammi Daniel. Please check out his other famous song in our website.

Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

పశువుల పాకలో దేవ కుమారుడు దీనుడై పుట్టెను మానవాళికి.
ఆకాశాన దూతలు పాడి స్తుతించిరి, గొల్లలు జ్ఞానూలు, పుజించిరి.
మనసే పులకించేను క్రీస్తు జన్మతో, తనువే తరియించేను రాజు రాకతో

కొనియాడి కీర్తించేదము, పరవశించి ఆరాధించేదం. (2)

1. యుదయ దేశమున, దావీదు పురమందు
శ్రీయేసు జనియించే దీనా గర్భమున
పరలోకనాధుండు దరణుద్భవించాడు
ఇమ్మానుయేలుగ నేడు తోడుగా ఉన్నాడు.
రండి చూడగా వెళ్లేదం, రక్షకుడి భజియించేదం
కనరండి తనయుని కొలిచేదం
ఉల్లాసముతో పాడేదం, ఆనందంతో మ్రోకేదం ఆదిసంభుతుని అర్భాటించేదం.

పశువుల పాకలో దేవ కుమారుడు దీనుడై పుట్టెను మానవాళికి.
ఆకాశాన దూతలు పాడి స్తుతించిరి, గొల్లలు జ్ఞానూలు, పుజించిరి.

2. భోళము సాంబ్రాణి బంగారు కానుకలు

సరిరావు ఎన్నటికీ అర్పించు నీ హృదయం
అక్షయుడు దేవుడు, రక్షకుడు వచ్చాడు

మోక్షాన్ని తెచ్చాడు మానవమనుగడకు
ఆశ్చర్యకరుడు యేసు, ఆలోచనకర్త క్రీస్తు

బలవంతుడు అయినవాడు మారాజు
ఉల్లాసముతో పాడేదం, ఆనందంతో మ్రోకేదం

ఆదిసంభుతుని అర్భాటించేదం.

పశువుల పాకలో దేవ కుమారుడు దీనుడై పుట్టెను మానవాళికి.
ఆకాశాన దూతలు పాడి స్తుతించిరి, గొల్లలు జ్ఞానూలు, పుజించిరి.
మనసే పులకించేను క్రీస్తు జన్మతో, తనువే తరియించేను రాజు రాకతో
కొనియాడి కీర్తించేదము, పరవశించి ఆరాధించేదం. (2)

Pasuvula pakalo dev kumarudu
dhinudai puttenu manavaliki
Aakasana dhoothalu padi sthuthinchiri
Gollalu gnanulu pujinchiri\

Manase pulakinchenu kristhu janmatho
Thanuve tharinchenu raju rakatho
Koniyadi keerthinchedham
Paravasinchi aardhinchedham – 2

1. Yudhaya deshamuna daveedhi puramandhu
Sree yesu janminche dhinam aa garbhamandhuna
paraloka nadhundu daranubhavinchadu
Emmanueluga nedu thoduganunadu
Randi chidaga velledham Rakshakuni bhajinchedham
Kana randhi kanya thanayuni pujinchedham
Ullasmutho padedham Anandhamutho mrokkedham
Adhi sambhuthunni arbhatinchedham |Pasuvula|

2. Bolamu Samrani bangarukanukalu
Sariraru ennatiki arpinchi ni hrudhayam
Akshayuu devudu rakshakudu vachadu
Mokdhani thechadu ee manava manugada
Ashcharyakarudu yesu alochana kartha yesu balavanthudu
Ayna vadu naa maharaju
Ullasmutho padedham Anandhamutho mrokkedham
Adhi sambhuthunni arbhatinchedham |Pasuvula|

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Pashuvula Pakalo lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul