Raaraju Janminche lyrics

Raaraju Janminche lyrics, రారాజు జన్మించే ఇలలోన telugu christmas song lyrics. Album : Aakasama Aalakinchuma Lyrics & Composer : Madhu Singer : Ramky, Music : David Producer : Suresh.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

రారాజు జన్మించే ఇలలోన
యేసు రారాజు జన్మించే ఇలలోన (2)
ఈ శుభ సంగతిని – ఊరూ వాడంతా
రండీ మనమంతా చాటి చెప్పుదాం (2)
ఓ సోదరా… ఓ సోదరీ… (2)
విష్ యు హాప్పీ క్రిస్మస్
అండ్ వెల్కమ్ యు టు క్రిస్మస్ (2)       ||రారాజు||

అదిగదిగో తూర్పున ఆ చుక్కేమిటి సోదరా
గ్రంథాలను విప్పి దాని అర్దమేంటో చూడరా (2)
రాజులకు రారాజు పుడతాడంటూ
లేఖనాలు చెప్పినట్టు జరిగిందంటూ (2)
రాజాధి రాజుని చూడాలంటూ
(తూర్పు) జ్ఞానులంత ప్రభు యేసుని చూడవచ్చిరి – (2)        ||ఓ సోదరా||

అదిగదిగో తెల్లని ఆ వెలుగేమిటి సోదరా
(అని) గొల్లలంత భయపడుతూ వణికిపోతు ఉండగా (2)
రక్షకుడు మీకొరకు పుట్టాడంటూ
గొల్లలతో దేవదూత మాట్లాడేనూ (2)
ఈ లోక రక్షకుని చూడాలంటూ
(ఆ) గొల్లలంత ప్రభు యేసుని చూడవచ్చిరి – (2)        ||ఓ సోదరా||

Raaraju Janminche Ilalona
Yesu Raaraaju Janminche Ilalona (2)
Ee Shubha Sangathini – Ooru Vaadanthaa
Randee Manamanthaa Chaati Cheppudaam (2)
O Sodaraa.. O Sodaree (2)
Wish you Happy Christmas
And welcome you to Christmas (2)         ||Raaraju||

Adigadigo Thoorpuna Aa Chukkemiti Sodaraa
Grandhaalanu Vippi Daani Ardhamento Choodaraa (2)
Raajulaku Raaraaju Pudathaadantu
Lekhanaalu Cheppinattu Jarigindantu (2)
Raajaadhi Raajuni Choodaalantu
Thoorpu Gnaanulantha Prabhu Yesuni Chooda Vachchiri – (2)         ||O Sodaraa||

Adigadigo Thellani Aa Velugemiti Sodaraa
Ani Gollalanthaa Bhayapaduthu Vanakipothu Undagaa (2)
Rakshakudu Mee Koraku Puttaadantu
Gollalatho Deva Dootha Maatlaadenu (2)
Ee Loka Rakshakuni Choodaalantu
Aa Gollalantha Prabhu Yesuni Chooda Vachchiri – (2)         ||O Sodaraa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Raaraju Janminche song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway