Raraju Puttadoi lyrics

Raraju Puttadoi lyrics, రారాజు పుట్టాడోయ్ telugu song lyrics. This song written by Bro. Joshua shaik who has written few amazing christian songs like naninthaga preminchetivo, etc which are very close to the heart of believers, Composed by Pranam kamalakar anna who is well known as a greatest composer of Andhra Kristhava keerthanalu like Thrahimam, and was sung by a well known secular singer Hari Charan who sung lot of secular songs.

Raraju Puttadoi lyrics

Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

రారాజు పుట్టాడోయ్ మారాజు పుట్టాడోయ్
సూడంగా రారండోయ్ వేడంగా రారండోయ్

ఈ లోకమునకు రక్షకుడిక పుట్టినాడండోయ్
మన కొరకు దేవ దేవుడు దిగి వచ్చినాడండోయ్

నింగి నేల పొంగిపోయే , ఆ తార వెలసి మురిసిపోయే
సంబరమాయెనే, హోయ్ …

1.వెన్నెల వెలుగుల్లో పూసెను సలిమంట
ఊరువాడ వింతబోయే గొల్లల సవ్వడులు
కన్నుల విందుగా దూతలు పాడగా
సందడే సిందేయంగా మిన్నుల పండగ

సుక్కల్లో సంద్రుడల్లే సూడ సక్కనోడంట
పశువుల పాకలో (న ) ఆ పసి బాలుడంట
చెరగని స్నేహమై …..

2. మచ్చలేని ముత్యమల్లే పొడిసే సూరీడు
మనసులో దీపమై దారి సూపు దేవుడు
ప్రేమ పొంగు సంద్రమల్లే , కంటికి రెప్పలా
అందరి తోడునీడై మాయని మమతలా

సల్లంగ సూడ యేసు ఇల వచ్చినాడంట
వరముగ చేర యేసు పరమును వీడేనంట
మరువని బంధమై …..

RaRaju puttadoi – Maaraju puttadoi
soodanga raarandoi – vedanga raarandoi
Ee lokamunaku rakshakudika puttinaadandoi
Mana koraku deva devudu digi vachhinaadandoi
Ningi Nela pongipoye – Aa Thaara velasi murisipoye
Sambaramaayene – Hoi …

1. Vennela velugullo poosenu salimanta
Ooruvaada vinthaboye gollala savvadulu
Kannula vindhugaa dhoothalu paadagaa
Sandade sindheyanga minnula pandaga
Sukkallo sandrudalle sooda sakkanodanta
Pasuvula paakalona aa pasi baaludanta
Cheragani snehamai …

2. Machhaleni muthyamalle podise sooreedu
Manasulo deepamai daari soopu devudu
Prema pongu sandramalle, kantiki reppalaa
Andari ThoduNeedai maayani mamathalaa
Sallanga sooda yesu ila vachhinaadanta
Varamuga chera yesu paramunu veedenanta
Maruvani bandhamai …

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul