Samayamu Poniyaka lyrics

Samayamu Poniyaka lyrics సమయము పోనీయక సిద్ధపడుమా సంఘమా telugu christian song. This song is sung by Sister Susanna Esther elder sister of bro. Samy pachigalla. Music composed by Bro. Jonah Samuel and produced by Samy pachigalla.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English lyrics
Video

సమయము పోనీయక సిద్ధపడుమా సంఘమా (2)
సిద్దెలలో నూనెను సిద్ధముగ చేసుకో (2)
రారాజు రానైయున్నాడు
వేగమే తీసుకెళ్తాడు (2)         ||సమయము||

కాలం బహు కొంచమేగా
నీకై ప్రభు వేచెనుగా
జాగు చేసెనేమో నీ కోసమే (2)
సిద్ధమేనా ఇకనైనా
సంధింప యేసు రాజుని త్వరపడవా            ||సమయము||

యేసు వచ్చు వేళకై
వేచి నీవు ప్రార్ధించి
పరిశుద్ధముగా నిలిచెదవా (2)
సిద్ధమేనా ఇకనైనా
సంధింప యేసు రాజుని త్వరపడవా            ||సమయము||

Samayamu Poneeyaka Siddhapadumaa Sanghamaa (2)
Siddelalo Noonenu Siddhamuga Chesuko (2)
Raaraaju Raanaiyunnaadu
Vegame Theesukelthaadu (2)        ||Samayamu||

Kaalam Bahu Konchamegaa
Neekai Prabhu Vechenugaa
Jaagu Chesenemo Nee Kosame (2)
Siddhamenaa Ikanainaa
Sandhimpa Yesu Raajuni Thvarapadavaa        ||Samayamu||

Yesu Vachchu Velakai
Vechi Neevu Praardhinchi
Parishuddhamugaa Nilichedavaa (2)
Siddhamenaa Ikanainaa
Sandhimpa Yesu Raajuni Thvarapadavaa      ||Samayamu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Samayamu Poniyaka lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww