Swachanda siyonu vasi lyrics

Swachanda siyonu vasi song lyrics స్వఛ్చంద సీయోను వాసి telugu christian Hebron song lyrics. This song is from hebron sung by lots of telugu speaking hebron christians.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
సర్వాధికారి – కస్తూరి పూరాసి (2)
వర్తమాన భూత భవి-ష్యత్కాల వాసి (2)
అల్ఫా ఒమేగ తానే (2)
ఆద్యంతము మన యేసే (2)       ||స్వఛ్చంద||

ఇదిగో నేనొక నిబంధనను
అద్భుతములు జేతున్ – నీ ప్రజలందరి యెదుట (2)
పరిశోధింపజాలని మహా – పనులెల్ల ప్రభువే (2)
లెక్క లేని యద్భుతముల్ (2)
మక్కువతో చేయువాడు (2)       ||స్వఛ్చంద||

సంగీతం నాదముల తోడ
సీయోను పురము – సొంపుగను చేరితిమి (2)
శాశ్వత సంతోషము మా – శిరములపై వెలసెన్ (2)
దుఃఖము నిట్టూర్పును పోయెన్ (2)
మిక్కిలి ఆనందము కల్గెన్ (2)       ||స్వఛ్చంద||

నీలముల పునాదులు వేసి
నీలాంజనములతో – మాణిక్య మణులతో (2)
సువర్ణ శునీయముల – సూర్య కాంతముతో (2)
ప్రశస్త రత్నములతో (2)
ప్రవిమలముగా నిను గట్టెదను (2)       ||స్వఛ్చంద||

సుమముల హారము
సంతోషానంద తైలము నీదే – స్తుతి వస్త్రమును నీదే (2)
ఉల్లాస వస్త్రంబు నీదే – విడుదలయి నీదే (2)
హిత వత్సరము విముక్తి (2)
ఆత్మాభిషేకము నీదే (2)       ||స్వఛ్చంద||

జలములలో బడి దాటునప్పుడు
బలమై యుండెదను – నీ తోడై యుండెదను (2)
నదులలో వెళ్లునప్పుడు – నీపై పారవు (2)
అగ్ని మధ్యను నడచినను (2)
జ్వాలలు నిను కాల్చగ లేవు (2)       ||స్వఛ్చంద||

ఇత్తడి తలుపుల బగుల గొట్టెద
నినుప ఘడియలను – విడగొట్టెదను నేను (2)
అంధకార స్థలములలో ను-న్నట్టి నిధులను (2)
రహస్యములో మరుగైన (2)
ధనమును నీ కొసంగెదను (2)       ||స్వఛ్చంద||

గర్భమున పుట్టినది మొదలు
తల్లి యొడిలోన – కూర్చుండినది మొదలు (2)
నేను చంక బెట్టుకొన్న – నాదు ప్రజలారా (2)
ముదిమి వచ్చుఁ వరకు నిన్ను (2)
ఎత్తుకొను వాడను నేనే (2)       ||స్వఛ్చంద||

Swachanda siyonu vasi
Sarvaadhikaari – Kasthoori Pooraasi (2)
Varthamaana Bhootha Bhavi-shyathkaala Vaasi (2)
Alphaa Omega Thaane (2)
Aadhyanthamu Mana Yese (2)          ||Swachchandha||

Idigo Nenoka Nibandhananu
Adhbhuthamula Jethun – Nee Prajalandhari Yeduta (2)
Parishodhimpajaalani Mahaa – Panulella Prabhuve (2)
Lekkal Leni Yadhbhuthamul (2)
Makkuvatho Cheyuvaadu (2)          ||Swachchandha||

Sangeetham Naadhamula Thoda
Seeyonu Puramu – Sompuganu Cherithimi (2)
Shaashwatha Santhoshamu Maa – Shiramulapai Velasen (2)
Dukhamu Nittoorpunu Poyen (2)
Mikkili Aanandamu Kalgen (2)          ||Swachchandha||

Neelamula Punaadhulu Vesi
Neelaanjanamulatho – Maanikya Manulatho (2)
Suvarna Shuneeyamula – Soorya Kaanthamutho (2)
Prashastha Rathnamulatho (2)
Pravimalamuga Ninu Gattedhanu (2)          ||Swachchandha||

Sumamula Haaramu
Santhoshaanandha Thailamu Needhe – Sthuthi Vasthramunu Needhe (2)
Ullaasa Vasthrambu Needhe – Vidudhalayu Needhe (2)
Hitha Vathsaramu Vimukthi (2)
Aathmaabhishekamu Needhe (2)          ||Swachchandha||

Jalamulalo Badi Daatunappudu
Balamai Yundedhanu – Nee Thodai Yundedhanu (2)
Nadhulalo Vellunappudu – Neepai Paaravu (2)
Agni Madhyanu Nadachinanu (2)
Jwaalalu Ninu Kaalchaga Levu (2)          ||Swachchandha||

Itthadi Thalupula Bagula Gottedha
Ninupa Gadiyalanu – Vidagottedhanu Nenu (2)
Andhakaara Sthalamulalo Nu-nnatti Nidhulanu (2)
Rahasyamulo Marugaina (2)
Dhanamunu Nee Kosangedhanu (2)          ||Swachchandha||

Garbhamuna Puttinadhi Modhalu
Thalli Yodilona – Koorchundinadhi Modhalu (2)
Nenu Chanka Bettukonna – Naadhu Prajalaaraa (2)
Mudhimi Vachchu Varaku Ninnu (2)
Etthukonu Vaadanu Nene (2)          ||Swachchandha||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Swachanda siyonu vasi lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul