Seerpaduththuvaar lyrics

Seerpaduththuvaar lyrics, சீர்ப்படுத்துவார் tamil christian song lyrics. A promise song for this New Year 2022 featuring Dr.Paul Dhinakaran, Sis. Evangeline Paul Dhinakaran, Samuel Dhinakaran, Stella Ramola, Ps. Alwin Thomas, Ps. John Jebaraj, Ps. Gersson Edinbaro, Ps. Benny Joshua, Bro. Zac Robert, Cherie Mitchelle and Ps. Jasmin Faith. All these people of God, reminiscing all their personal experiences, sing how majestically God can build up and restore your life amidst all the sorrow as per the bible verse from 1 Peter 5:10. Even when problems seem to appear like mountains on your front, they will melt in the presence of the Lord. Sing along to feel His presence and experience His greatness in your life!

Click on the Tabs below to view the content

Tamil Lyrics
English Lyrics
Video

இல்லாமல் செய்வேன் என்று சொன்னோர் முன்
இடம் கொள்ளாமல் பெருகச்செய்யும் தேவன்
உன்னை இல்லாமல் செய்வேன் என்று சொன்னோர் முன்
இடம் கொள்ளாமல் பெருகச்செய்யும் தேவன்
நேராகும் வாய்ப்பில்லா உன் வாழ்வை
சீராக மாற்றிட வருவாரே


Chorus:
சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்

Stanza -1
கொஞ்சகாலம் கண்ட பாடுகள் எல்லாமே
பனிபோல உந்தன் முன்னே உருகிப்போகும்
கொஞ்சகாலம் கண்ட பாடுகள் எல்லாமே
பனிபோல உந்தன் முன்னே உருகிப்போகும்
உன் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாமே மாறும்
உன் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாமே மாறும்
புது நன்மைகள் உன்னை சேரும்

Chorus:
சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்

Stanza -2
மேன்மையை தடுக்க நின்ற கூட்டங்கள் எல்லாமே
தேவன் உன் கூட என்று வணங்கி நிற்கும்
மேன்மையை தடுக்க நின்ற கூட்டங்கள் எல்லாமே
தேவன் உன் கூட என்று வணங்கி நிற்கும்
உனை பகைத்தவர் தந்திட்ட காயங்கள் மாறும்
உனை பகைத்தவர் தந்திட்ட காயங்கள் மாறும்
உன் மேன்மை உன் கையில் சேரும்

Chorus:
சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்

Illaamal seyvaen entu sonnor – Illamal Seiven Endru Sonnor
illaamal seyvaen entu sonnor mun
idam kollaamal perukachcheyyum thaevan
unnai illaamal seyvaen entu sonnor mun
idam kollaamal perukachcheyyum thaevan
naeraakum vaayppillaa un vaalvai
seeraaka maattida varuvaarae

Chorus:
seerpaduththuvaar sthirappaduththuvaar pelappaduththi nilainiruththuvaar
unnai seerpaduththuvaar sthirappaduththuvaar pelappaduththi nilainiruththuvaar
unnai pelappaduththi nilainiruththuvaar

Stanza -1
konjakaalam kannda paadukal ellaamae
panipola unthan munnae urukippokum
konjakaalam kannda paadukal ellaamae
panipola unthan munnae urukippokum
un kashdangal nashdangal ellaamae maarum
un kashdangal nashdangal ellaamae maarum
puthu nanmaikal unnai serum

Chorus:
seerpaduththuvaar sthirappaduththuvaar pelappaduththi nilainiruththuvaar
unnai seerpaduththuvaar sthirappaduththuvaar pelappaduththi nilainiruththuvaar
unnai pelappaduththi nilainiruththuvaar

Stanza -2
maenmaiyai thadukka ninta koottangal ellaamae
thaevan un kooda entu vanangi nirkum
maenmaiyai thadukka ninta koottangal ellaamae
thaevan un kooda entu vanangi nirkum
unai pakaiththavar thanthitta kaayangal maarum
unai pakaiththavar thanthitta kaayangal maarum
un maenmai un kaiyil serum

Chorus:
seerpaduththuvaar sthirappaduththuvaar pelappaduththi nilainiruththuvaar
unnai seerpaduththuvaar sthirappaduththuvaar pelappaduththi nilainiruththuvaar
unnai pelappaduththi nilainiruththuvaar

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Seerpaduththuvaar song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Seerpaduththuvaar Lyrics #சீர்ப்படுத்துவார் #TamilSongLyrics #JohnJebarajSongs #TamilSongs #TamilchristianSongs #Tamilchristiansongs #Tamilchristianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #BerchmanSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway