Rende Rende chepalu lyrics

Rende Rende chepalu lyrics, రెండే రెండే చేపలు telugu VBS christian song. This song Written and composed by bro. Sam Gunti from Good life ministries.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

రెండే రెండే చేపలు
ఐదే ఐదే రొట్టేలు
రెండే రెండే చేపలు
ఐదే ఐదే రొట్టేలు
పట్టుకొని చిన్నొడు యేసుని చూడ వేళ్లడు – 2

హతిరబన్న హైలెస్స హతిరబన్న హైలెస్స
హతిరబన్న హతిరబన్న హతిరబన్న హైలెస్స -2

అమ్మ ఇచ్చిందని ఉంచుకొలేదే
రేపు తిందమని దాచుకొలేదే -2
థెచి యెసన్న చేతిలొ పెట్టడే
యేసయ్య దీవెనతొ ఆ ఒక్కడి ఆహరం
ఇద్దరికి..నలుగురికి..పదిమందికి..వందమందికి
అల ఐదువేల మందికి ఆహరం ఆయేనే

హతిరబన్న హైలెస్స హతిరబన్న హైలెస్స
హతిరబన్న హతిరబన్న హతిరబన్న హైలెస్స

చిన్ని చిన్ని తమ్ముడా
నీ చిట్టి ఛిట్టి జీవితం
చిన్ని చిన్ని చెల్లేలా
నీ చిన్ని చిన్ని హ్రుదయం –
యేసయ్య చేతిలొ పెడదమ
అందరికి దీవేనగ ఉందమ

హతిరబన్న హైలెస్స హతిరబన్న హైలెస్స
హతిరబన్న హతిరబన్న హతిరబన్న హైలెస్స

Rende rende chepalu
Aide Aide rottelu
Rende rende chepalu
Aide aide rottelu
Pattukoni chinnodu yesuni chooda velladu – 2

Hatirabanna hailessa hatirabanna hailessa
Hatirabanna hatirabanna hatirabanna hailessa -2

Amma ichchindani unchukolede
Repu tindamani daachukolede -2
Thechi yesanna chetilo pettade
Yesayya deevenatho aa okkadi aaharam
Iddariki..naluguriki..padimandiki..vandamandiki -2
Ala aiduveala mandiki aaharam aayeanea

Hatirabanna hailessa hatirabanna hailessa
Hatirabanna hatirabanna hatirabanna hailessa

Chinni chinni tammudaa
Nee chitti Chitti jeevitam
Chinni chinni chellelaa
Nee chinni chinni hrudayam – 2
Yesayya cheatilo peDadama
Andariki deevenaga undama

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Rende Rende chepalu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#RendeRendechepalu Lyrics #రెండే రెండే చేపలు #VBS2022Songs #హతిరబన్న హైలెస్స #Hatirabanna hailessa #VBSSongs #SundaySchoolSongs #teluguChildrenchristiansongs #Kidschristianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #BerchmanSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway