Vinnara Vinnara lyrics

Vinnara Vinnara song lyrics, విన్నారా విన్నారా శుభవార్త శుభవార్త telugu christmas song lyrics. SUNG BY- REVANTH(INDIAN IDOL) LYRICS – DAVIDSON GAJULAVARTHI Music& CHOREOGRAPHY -DAVIDSON GAJULAVARTHI Audio mastered by- SAM SRINIVAS.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

విన్నారా విన్నారా శుభవార్త శుభవార్త
మన కొరకు ఈ లోకంలో రక్షకుండు పుట్టెను
వచ్చెను వచ్చెను ఈ లోకానికి వచ్చెను
తెచ్చెను తెచ్చెను సంబరాలు తెచ్చెను (2)
ఊరు వాడా తిరిగి ఈ వార్త చెప్పేద్దాం
యేసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేద్దాం (2)      ||విన్నారా||

దూతలు చెప్పారంటా రక్షకుడు పుట్టాడని
గొల్లలు వచ్చిరంటా బాలుని చూచిరంటా (2)
పరలోక దూతల సమూహముతో – స్తోత్రగీతాలు పాడిరంటా
లోక రక్షకుడు మెస్సయ్యేనని ఆనందముతో వెళ్లిరంటా      ||ఊరు వాడా||

ఆ….తారొకటి చెప్పేనంటా రారాజు పుట్టాడని
జ్ఞానులు వచ్చిరంటా బాలుని చూచిరంటా (2)
బంగారు సాంబ్రాణి బోళమును కానుకగా ఇచ్చి వచ్చిరంటా
రాజులకు రాజేసయ్యేనని సంతోషముగా వెళ్లిరంటా        ||ఊరు వాడా||

Vinnara Vinnara Shubhavaartha Shubhvaartha
Mana Koraku Ee Lokamlo Rakshakundu Puttenu
Vachchenu Vachchenu Ee Lokaaniki Vachchenu
Thechchenu Thechchenu Sambaraalu Thechchenu (2)
Ooru Vaadaa Thirigi Ee Vaartha Cheppeeddaam
Yesayya Puttaadani Panduga Cheseddaam (2)       ||Vinnaaraa||

Doothalu Cheppaarantaa Rakshakudu Puttaadani
Gollalu Vachchirantaa Baaluni Choochirantaa (2)
Paraloka Doothala Samoohamutho – Sthothra Geethaalu Paadirantaa
Loka Rakshakudu Messayyenani Aanandamutho Vellirantaa        ||Ooru Vaadaa||

Aa.. Thaarokati Cheppenantaa Raaraaju Puttaadani
Gnaanulu Vachchirantaa Baaluni Choochirantaa (2)
Bangaaru Saambraani Bolamunu Kaanukagaa Ichchi Vachchirantaa
Raajulaku Raajesayyenani Santhoshamugaa Vellirantaa        ||Ooru Vaadaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Vinnara Vinnara song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul