Aagani Parugulo lyrics

Aagani Parugulo lyrics ఆగని పరుగులో ఎండిన ఎడారులు telugu christian song. This song is sung by Anweesha, music composed by Pranam kamlakhar, written by Joshua Shaik from the album “Adharinchaga rava”.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: జాషువా షేక్

ఆగని పరుగులో ఎండిన ఎడారులు (2)
కృంగిన బ్రతుకులో నిండిన కొరతలు
ఉన్నపాటునా నలిగె నా వైపున
కదలిరాలేవా ఆదరించగ రావా
కన్నీరే నా మజిలీ – దరి చేరే నీ జాలి
లాలించే నీ ప్రేమ – నా ప్రాణమై
కరుణించే నీ చూపు – మన్నించే నా మనవి
అందించే నీ చేయి – నా స్నేహమై     ||ఆగని||

లోకప్రేమే సదా – కలల కడలే కదా
తరంగమై కావుమా – తిరిగి తీరమునకు (2)
నీవే కదా ఆధారం – సదా నీకే దాసోహం
యేసయ్యా… అర్పించెదా – నా జీవితం     ||ఆగని||

ఎదుట నిలిచె నీవే – ప్రేమకు రూపం నీవే
కృపామయా కావుమా – జార విడువకు నన్ను (2)
నీవే కదా నా మూలం – సదా నీపై నా భారం
యేసయ్యా… ప్రేమించెదా – కలకాలము     ||ఆగని||

Lyricist: Joshua Shaik

Aagani Parugulo Endina Edaarulu (2)
Krungina Brathukulo Nindina Korathalu
Unnapaatunaa Nalige Naa Vaipuna
Kadali Raalevaa Aadarinchaga Raavaa
Kanneere Naa Majili – Dari Chere Nee Jaali
Laalinche Nee Prema – Naa Praanamai
Karuninche Nee Choopu – Manninche Naa Manavi
Andinche Nee Cheyi – Naa Snehamai       ||Aagani||

Loka Preme Sadaa – Kalala Kadale Kadaa
Tharangamai Kaavumaa – Thirigi Theeramunaku (2)
Neeve Kadaa Aadhaaram – Sadaa Neeke Daasoham
Yesayyaa… Arpinchedaa – Naa Jeevitham       ||Aagani||

Eduta Niliche Neeve – Premaku Roopam Neeve
Krupaamayaa Kaavumaa – Jaara Viduvaku Nannu (2)
Neeve Kadaa Naa Moolam – Sadaa Neepai Naa Bhaaram
Yesayyaa… Preminchedaa – Kalakaalamu       ||Aagani||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Check out the best deals in Amazon via amazon.in/shop/onewaytheonlyway

Aagani Parugulo lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul