Adigo Naa Naava lyrics

Adigo Naa Naava lyrics, అదిగో నా నావ telugu lyrics. Dr John Wesly SongsDr. John wesly was born and brought up in a Good Christian family. His parents Pastor Joseph Vijaya Kumar and Satya Vijaya Kumar got saved from Hindu backgrounds and they established Christ Worship Centre in the year 1980 in Rajahmundry, India. John wesly was encountered by Jesus and accepted Him as his personal saviour at the age of fifteen.

Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

అదిగో నా నావ బయలు దేరుచున్నది
అందులో యేసు ఉన్నాడు
నా నావలో క్రీస్తు ఉన్నాడు (2)

1. వరదలెన్ని వచ్చినా వణకను
అలలెన్ని వచ్చినా అదరను (2)
ఆగిపోయే అడ్డులొచ్చినా
సాగిపోయే సహాయం మనకు ఆయనే (2)       ||అదిగో||

2. నడిరాత్రి జాములో నడచినా
నది సముద్ర మధ్యలో నిలచినా (2)
నడిపించును నా యేసు
నన్నూ అద్దరికి చేర్చును (2)       ||అదిగో||

3. లోతైన దారిలో పోవుచున్నది
సుడిగుండాలెన్నో తిరుగుచున్నవి (2)
సూర్యుడైన ఆగిపోవును
చుక్కాని మాత్రం సాగిపోవును (2)       ||అదిగో||

Adigo Naa Naava Bayalu Deruchunnadi
Andulo Yesu Unnaadu
Naa Naavalo Kreesthu Unnaadu (2)

1. Varadalenni Vachchinaa Vanakanu
Alalenni Vachchinaa Adaranu (2)
Aagipoye Addulochchinaa
Saagipoye Sahaayam Manaku Aayane (2)         ||Adigo||

2. Nadiraathri Jaamulo Nadachinaa
Nadi Samudra Madhyalo Nilachinaa (2)
Nadipinchunu Naa Yesu
Nannu Addariki Cherchunu (2)         ||Adigo||

3. Lothaina Daarilo Povuchunnadi
Sudigundaalenno Thiruguchunnavi (2)
Sooryudaina Aagipovunu
Chukkaani Maathram Saagipovunu (2)         ||Adigo||

He wanted to do a job a earn money and support his parent’s ministry until he received a higher call from God through Haggai 2:23. He waited on the Lord patiently and when he was sure of His calling in various ways, he dedicated himself and started ministry at a very young age of 19. He recognized that God called him to shine the light of his love, salvation and deliverance into the people’s lives so that they can be free to enjoy their God- given inheritance.

Dr John Wesly is the founder and Chairman of John Wesly international Ministries, Young Holy Team, Bible Wonders Media Ministries, Gospel Explosion, Divine Wisdom Bible College, Dhanya Charitable Trust, John Wesly Foundation and Shekena Publications and Pastors League of India. He constantly encourages young people to use their spiritual gifts in the ministry of God. He believes that GOD always uses ordinary people to accomplish extra ordinary tasks. Adigo Naa Naava lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul