Bandhinaipoya lyrics

Bandhinaipoya lyrics, బంధీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాక Telugu Christian song lyrics. This is a Tamil translate song called “Oppukoduthene” translated, sung in telugu by John Vitney Ft. Allen Ganta.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video
Chords

యేసయ్య నిన్నే సేవింతును
ఆరాధింతును – స్తుతింతును (2)

(బంధీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాక
నావల్ల కాదయా నిను వీడి యుండుట)(2)
యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్య(2)

నను వీడని నీ ప్రేమను – ఎడబాయని నీ కరుణను
వెన్నంటి ఉండే కృపలను – వర్ణించగలనా ||బంధీనైపోయా||

నింపావు నీ అగ్నితో – నింపావు నీ శక్తితో
నింపావు జీవ జలముతో – నిన్నే మహిమపరతును(2) ||బంధీనైపోయా||

నీలో మునిగి తేలాక
నే విడుదలనే పొందా
నీలో మునిగి తేలాక
నే ఉప్పొంగి పోయా
నీలో మునిగి తేలాక
నే జీవమునే పొందా
నీలో మునిగి తేలాక
బంధీనైపోయా(2)||యేసయ్య||.

Yesayya Ninne Sevinthunu
Aaradhinthunu – Sthuthinthunu (2)

Chorus:
(Bandhinaipoya Neelo Munigi Thelaaka
Naavalla Kaadaya Ninu Veedi Yunduta) (2)
Yesayya Yesayya Yesayya Yesayya (2)

Nanu Veedani Nee Premanu – Yedabaayani Nee Karunanu
Vennanti unde Krupalanu -Varninchagalanaa (2) ||Bandhinaipoya||

Nimpaavu Ne Agni tho – Nimpaavu Ne Shakthi tho
Nimpaavu Jeeva Jalamutho – Ninne Mahimaparatunu (2) ||Bandhinaipoya||

(Neelo Munigi Thelaaka
Ne Vidudhalane Pondha
Neelo Munigi Thelaaka
Ne Uppongi Poya
Neelo Munigi Thelaaka
Ne Jeevamune Pondha
Neelo Munigi Thelaaka
Ne Bandhinaipoya) (2) ||Yesayya||

INTRO (X2):


Yesayya Ninne Sevinthunu –  
E/A 
Aradhintunu 
Stutintunu

PRE-CHORUS (X2):


Bandhinaipoya Neelo Munigi Telaka

Naavalla Kaadaya Ninu Veedi Unduta

CHORUS (X2):


Yesayya 
C#m 
Yesayya 
 

Yesayya 

Yesayya

VERSE 1 (X2):

Nanu Veedani Nee Permanu  
C#m 
Yedabaayani Nee Karunanu


Vennanti Unde Krupalanu  

Varninchagalanaa

VERSE 2 (X2):

Nimpaavu Nee Agnitho  
C#m 
Nimpaavu Nee Shakthitho


Nimpaavu Jeeva Jalamutho  

Ninne 
 
Mahimaparatunu

BRIDGE:
C#m 
Neelo Munigi Telaaka  

Ne Vidudalane Ponda

F#m 
Neelo Munigi Telaaka  

Ne Uppongi Poya

C#m 
Neelo Munigi Telaaka  

Ne Jeevamune Ponda

F#m 
Neelo Munigi Telaaka  

Ne 
 
Bandhinaipoya

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best christian site in the christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.

Bandhinaipoya song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Bandhinaipoya #బంధీనైపోయానీలోమునిగితేలాక #BandhinaipoyaNeeloMunighithelaka #JohnVittney #AllenGantaSongs #lyrics #chords #guitarChords #Hebron Telugu songs #HebronSongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords #onewaytheonlyway.com