Yesu Unte Chaalu lyrics

Yesu Unte Chaalu lyrics యేసు ఉంటే చాలు telugu christian song lyrics. This song is sung by “Team Adore” Lyrics: Rajesh Tatapudi Music: Raymond Kingston Manepalli Singers: Sheba Kingston, Prazwal Jasper, Dennis Martin, Praneeth Kumar, Ben Ebenezer.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu lyrics
English lyrics
Video

యేసు ఉంటే చాలు
నా జీవితం ధన్యము (2)
ఆయనే నా సర్వము
ఆయనే నా కేడెము
అయనే నా స్వాస్థ్యము (2)               ||యేసు||

ఎడారిలో నే వెళ్లిన – యేసు ఉంటే చాలు
ఆలలే నా వైపు ఎగసి – యేసు ఉంటే చాలు (2)
ఆయనే నా మార్గము
ఆయనే నా సత్యము
ఆయనే నా జీవము (2)               ||యేసు||

ఆపవాది నాపైకి వచ్చిన – యేసు ఉంటే చాలు
లోకము నను త్రోసివేసిన – యేసు ఉంటే చాలు (2)
ఆయనే నా శైలము
ఆయనే నా ధైర్యము
ఆయనే నా విజయము (2)               ||యేసు||

Yesu Unte Chaalu
Naa Jeevitham Dhanyamu (2)
Aayane Naa Sarvamu
Aayane Naa Kedemu
Aayane Naa Swaasthyamu (2)             ||Yesu||

Edaarilo Ne Vellina – Yesu Unte Chaalu
Alale Naa Vaipu Egasina – Yesu Unte Chaalu (2)
Aayane Naa Maargamu
Aayane Naa Sathyamu
Aayane Naa Jeevamu (2)             ||Yesu||

Apavaadi Naapaiki Vachchina – Yesu Unte Chaalu
Lokamu Nanu Throsivesina – Yesu Unte Chaalu (2)
Aayane Naa Shailamu
Aayane Naa Shairyamu
Aayane Naa Vijayamu (2)             ||Yesu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul